Перед Вами – переклад публікації Folkbildning and validation of key competencies (див. PFD). Нам була цікава не стільки валідація (перевірка) компетенцій, скільки неформальне навчання, Фолькбільднінг і його основні компетенції. Тому ми переклали лише цікаві нам частини цієї статті.

Суспільство наповнене освітою для дорослих. Наша нинішня система переросла у ту форму, яку ми знаємо сьогодні протягом останніх 100-150! років. Ключову роль у навчанні в усіх північних суспільствах відіграє Folkbildning” – парасолькова назва/концепція кількох різних традицій навчання дорослих. Коріння і традиції Фолькбільднінгу (народної просвіти) беруть свій початок у 18 столітті. Повністю перекласти це поняття однією фразою неможливо. Багато хто намагався, але невдало, тому ми вирішили описати деякі ключові елементи.

Основне завдання неформальної освіти дорослих і Фолькбільднінгу – дати людям інструменти для залучення у суспільство та в час, у якому вони живуть, роблячи кожну людину активним учасником, а не пасивним глядачем. Спільною метою Фолькбільднінгу є сприяння вихованню незалежних громадян, які живуть за правилами демократичного суспільства.

Folkbildning міцно вкорінений в тому, що часто називають третім сектором, або громадянським суспільством (інші два сектори – державний та приватний). Фолькбільднінг є надзвичайно незалежним і за визначенням є некомерційним.

Folkbildning ґрунтується на добровільній участі його учасників та їх зацікавленості у спільному навчанні. Компетенції, які розвиваються у Фолькбільднінгу, кореняться в цій залученості через курси, спільну практичну діяльність та рефлексію.

Ці компетенції, як правило, набуваються у неформальних (наприклад, у навчальних гуртках та/або курсах) або інформальних умовах (у волонтерській роботі або через залучення до асоціацій).

ТРИ ВИДИ НАВЧАННЯ

Неформальне навчання:

Тут навчання передбачене, а навчальна ситуація організована для того, щоб змусити учасників чогось навчитися. Але немає навчальної програми та конкретних заздалегідь описаних стандартів та цілей для результатів навчання, які, таким чином, можуть сильно різнитися щодо характеру, змісту та рівня. Навчальні програми Фолькбільднінгу зазвичай мають такий характер.

Формальне навчання:

Навчальна програма організована та проводиться для того, щоб студенти досягли спеціально заздалегідь описаних стандартів і цілей, визначених як результати навчання, які пов’язані із курікулумом (навчальною програмою) тощо. Як правило, ви отримуєте певний диплом.

Інформальне навчання:

Навчання у ситуаціях, які не є наперед визначеними чи організованими. Результат навчання є побічним ефектом ситуацій та діяльності, які створені для інших основних цілей – наприклад, для повсякденного життя та участі у роботі, у спільноті, у добровільних заходах Фолькбільднінгу тощо.

Інформальне навчання може бути включеним/ініційованим у ситуаціях неформального навчання через уточнення та артикуляцію. Неформальне та інформальне навчання можна «перекласти» та визнати відносно формального навчання/курікулуму за допомогою процесів оцінювання.

Відмінності між трьома видами навчальних підходів стосуються цілей та організації навчального контексту, а також способу навчання індивіда. Немає принципових відмінностей щодо результатів навчання (наприклад, цінності, характеру, рівня, якості).

У СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇНАХ Є ДВА РІЗНІ ПІДХОДИ ДЛЯ НЕФОРМАЛЬНОГО НАВЧАННЯ:

1) Традиція Скандинавського Фолькбільднінгу являє собою амбіції формувати та виховувати компетентних громадян та підтримувати демократію шляхом неформальної навчальної діяльності. “Frit og frivilligt (вільний та добровільний)” є центральними принципами. Добровільні активності та асоціації також розглядаються як частина традиції Фолькбільднінгу. Тут підхід до навчання є переважно неформальним, оскільки навчання не є цільовим, а є побічним ефектом діяльності. Найсильніших прихильників позиція Фолькбільднінгу має у скандинавських країнах.

2) Друга позиція є більш прагматичною. Відповідно до цієї позиції, неформальний підхід вважається найбільш ефективним для підтримки навчання та працевлаштування. Йдеться про важливі переваги для особистості та суспільства, не в останню чергу економічні. Ця позиція є сильною в Ісландії та Фінляндії. У всіх скандинавських країнах ви знайдете обидва підходи – і дуже часто їх поєднання.

Фолькбільднінг та неформальне навчання за своєю природою завжди були орієнтовані на результат навчання сам по собі та на те, що він означає для учнів – немає спеціальної навчальної програми, якої слід дотримуватись, жодних стандартів, оцінок чи дипломів наприкінці курсу /тренінгу/навчального гуртка.

З точки зору Фолькбільднінгу, сильні сторони і потенціал концепції валідації [компетенцій] пов’язаний зі стилем мислення навчання впродовж усього життя та з визнанням навчань та компетенцій, отриманих за межами системи освіти.

От ми й підійшли до тієї теми, яка нас найбільше цікавила у перекладеній статті. Основні компетенції Фолькбільднінгу:

  • Компетенції менеджменту та самоуправління
  • Творчість та інноваційні компетенції
  • Вибір або компетенції пріоритизації
  • Компетенції навчання та особистісного розвитку
  • Організаційні компетенції
  • Демократичні компетенції та відповідальність
  • Компетенції співпраці та різноманітності

Компетенції менеджменту та самоуправління

[…] Чому Фолькбільднінг та неформальне навчання добре розвивають навички управління та самоврядування?

Folkbildning базується на добровільній обіцянці людини спільно працювати над підвищенням рівня знань, самооцінки та компетенції в групі. Перспектива учасника є центральною. З повагою до індивідуального вибору та особистостей створюється щось спільне. Плоска, неієрархічна структура гарантує, що будь-хто в групі може взяти на себе роль лідера.

Фолькбільднінг орієнтований на дії, він вимагає від учасника брати ініціативу на себе, приймати та дозволяти різні точки зору (opinions).

Частково навчання досягається шляхом дискусій. Це загострює аналітичні здібності учасників та сприяє формуванню середовища, в якому навчання навчанню займає центральне місце.

Творчість, інноваційні компетенції

[…] Чому Фолькбільднінг та неформальне навчання добре розвивають творчі здібності та інноваційні компетенції?

Фолькбільднінг в основному орієнтоване на процес. Це все про людей, які шукають знань та шляхів спільного розвитку. На відміну від офіційної системи освіти, рідко бувають чіткі та заздалегідь визначені відповіді. Учасники повинні знайти власні відповіді шляхом обговорення та взаємодії. Ось чому педагогіка Folkbildning дуже добре підходить для стимулювання творчості та інноваційного мислення.

Вибір або компетенції пріоритизації

[…] Чому Folkbildning та неформальне навчання добре розвивають почуття ініціативи та соціально-громадянські компетенції (демократичні компетенції)?

Участь у Фолькбільднінгу є дешевою та добровільною. Незалежно від вашого походження, ви берете участь у Фолькбільднінгу на рівних умовах з усіма іншими. Учасники мають виявляти повагу до відмінностей і бути активними. В рамках Фолькбільднінгу учасники та лідери працюють разом демократично, з відкритими вухами для опіній (точок зору) та думок усіх у групі. Ніхто не подасть вам рішення на блюдці. Таким чином, педагогіка Фолькбільднінгу є хорошою школою для навчання демократії та участі (participation).

Навчання, яке стається в добровільних організаціях значною мірою є результатом дискусій, обміну досвідом та роздумів.

Компетенція вибору вбудовується в нашу культуру, це не професія. Хоча деякі освітні послуги можуть мати дуже специфічну та вузьку спрямованість, Folkbildning зазвичай є більш загальним.Інакше кажучи: Фолькбільднінг зазвичай дивиться на ширшу картину, починаючи з цілісного підходу. Він пронизаний потребою розуміти обидві сторони, вміти дивитися на проблеми з багатьох сторін.

Навчання та особистісний розвиток

[…] Чому Folkbildning і неформальне навчання добре розвивають вміння вчитись та сприяють особистісному розвиткові?

Фолькбільднінг та неформальне навчання мають специфічний потенціал для підтримки та розвитку мотивації і залучення до навчання.

Folkbildning ґрунтується на прагненні людей вчитись чи долучатись до певної діяльності (активності), а отже, задовольняє допитливість кожної людини та їх залучення до навчання. Неформальне навчання загалом має таку гнучкість, яка дозволяє з’ясувати, що мотивує людину, і, вже спираючись на це, воно має особливий потенціал для розвитку на основі сильних сторін і вже засвоєного кожною окремою особою, а також для врахування її стилю навчання. Підхід часто полягає у вивченні теорії та практики у їх тісній комбінації/зв’язку, тому нові знання та навички негайно застосовуються на практиці.

На цій основі неформальне навчання має специфічний потенціал для забезпечення успішного навчального досвіду, який, як показують дослідження, викликає мотивацію навчатись далі.

Організаційні компетенції

[…] Чому Folkbildning і неформальне навчання добре розвивають організаційні компетенції?

Частиною Фолькбільднінгу є асоціації, які організовують (само)діяльність (наприклад, аматорський театр, навчальні гуртки), і вони самі собою вже є інформальними навчальними програмами для організаційних компетенцій. Folkbildning загалом організований таким чином, що дозволяє вам почати як спостерігач або активний учасник, і поступово підніматися «сходинками залученості», беручи на себе все більшу відповідальність. Навіть підхід до неформального навчання в цілому з його зосередженням на процесі, практиці, участі, співпраці та залученні надає гарні можливості для навчання організаційних компетенцій – прикладом є навчальні гуртки.

Демократичні компетенції та відповідальність

[…] Чому Folkbildning і неформальне навчання добре розвивають демократичні компетенції та відповідальність?

Фолькбільднінг та неформальне навчання дають гнучкі можливості співпрацювати та впливати на зміст та планування актуальної діяльності. Учасники можуть тренуватися як співрозробники та брати на себе відповідальність за навчання та спільноту. Folkbildning має великий потенціал для розвитку демократичних компетенцій та відповідальності завдяки можливостям зростання/перетворення вашої залученості з участі у «готовність взяти на себе зобов’язання». Це гнучка структура, яка надає можливості для ініціатив та розробки чогось абсолютно нового у співпраці з іншими. Подивіться сходи залученості. Арена відкрита для всіх.

Компетенції співпраці та різноманітності

[…] Чому Фолькбільднінг та неформальне навчання добре розвивають співробітництво та компетенції різноманітності?

Folkbildning зосереджується на процесах навчання та керується учасниками. Ось чому він робить акцент на діалозі, участі та соціальній взаємодії в групі. Це, у свою чергу, відкриває широкі можливості для спілкування, ведення переговорів та співпраці. Діяльність та місця, де це добре видно, включають навчальні гуртки, народні вищі школи та волонтерські активності. Що стосується компетенцій різноманітності, то Folkbildning також має великий потенціал з тих самих причин. Незважаючи на потенціал, ми бачимо деякі проблеми. Через свою історію, умови фінансування тощо, і навіть через ідеологію, Folkbildning мав тенденцію формувати групи учасників із подібним світоглядом-підготовкою (бекграундом). Це можуть бути і подібні погляди на життя, і рівень освіти, і умови життя. Подолання цього вимагає свідомих зусиль.

Серед наведених прикладів валідації (перевірки) компетенцій ми знайшли лише один вартий зазначення тут – той, який, на нашу думку, не заважає розвиткові людини з власної ініціативи:

ВАЛІДАЦІЯ У ШВЕЦІЇ

Studieförbundens validering av generella kompetenser för arbetslivet

Цей проект розробив 40 модулів оцінки. Кожен модуль складається з результатів навчання, які описують компетенцію, яку необхідно валідувати (перевірити). Для забезпечення якості використовується метод OCN.

Перевірка (validation) зазвичай складається із самооцінки, модерованих групових вправ та остаточної індивідуальної поглибленої бесіди між валідатором та особою, яку потрібно перевірити (валідувати). Супутні матеріали (записи) збираються та архівуються у відкритій базі даних. Це корисно для особи, яка отримала підтвердження (пройшла валідацію), оскільки дозволяє їй/йому отримати сертифікат компетенцій.

Детальніше про цю систему валідації: www.validering.nu

Якщо Ви хочете більше дізнатись саме про валідацію, будь ласка, читайте повний текст статті Folkbildning and validation of key competencies.

Основні компетенції Фолькбільднінґу