Відверте обговорення різних точок зору є одним з основних інструментів НВШ.

Мова йде про широке розуміння діалогу, до якого ми також відносимо й літературу, музику, театр, інші види мистецтва, — все, в чому може реалізовуватися спільна творчість, групові культурні та соціо-гуманітарні проекти, які реально розвивають/трансформують картину світу учасників.

В такому діалозі людина навчається не лише висловлювати себе, а й сприймати дуже сильно відмінних від себе інших людей — і, таким чином, розширювати межі свого розуміння.

Якщо колись актуальним було “Свобода. Рівність. Братерство”, то зараз (в НВШ) — “Діалог. Гра. Співтворчість”.

Діалог, як основний інструмент НВШ