Членство в ГО “Українська мережа більдунґу” – це активна участь в нашій діяльності різними засобами на постійній основі – це дозволяє розраховувати на члена організації при плануванні подальших дій ГО, і сприяє її розбудові та розвиткові. Ми прагнемо стати потужною солідною організацією, яка робить значний вклад у розвиток українського суспільства і його добробуту, в тому числі сприяє розвиткові своїх членів.

В Українській мережі більдунґу згідно зі Статутом і Положенням про членство прийнято три статуси членства, один з яких поділяється ще на два статуси:

 1. Асоційований член організації А-2
 2. Асоційований член організації А-1
 3. Член організації
 4. Повний член організації

Кожен рівень членства має свій рівень відповідальності і можливостей:

1. А-2

Асоційований член «А-2» – студент

Членський внесок – 50 грн./місяць (550 грн./рік)

 • Не має права голосу
 • Не може обиратись та брати участь у роботі керівних органів Організації

Можливості:

 1. Доступ до освітніх програм Організації
 2. Бюлетень (Дайджест)
 3. Інформаційна розсилка
 4. Невеликі знижки:
  1. на книги (до 15 грн)
  2. на платні заходи (залежно від їх регулярності).

2. А-1

Асоційований член «А-1»

Членський внесок – 75 грн./місяць (825 грн./рік)

 • Не має права голосу
 • Не може обиратись та брати участь у роботі керівних органів Організації

Можливості:

 1. Доступ до інформаційних методологічних ресурсів Організації (розсилки, оглядів, тощо)
 2. Бюлетень (Дайджест)
 3. Інформаційна розсилка
 4. Невеликі знижки:
  1. на книги (до 15 грн)
  2. на платні заход (залежно від їх регулярності).

3. Член ГО

Член організації

Членський внесок – 100 грн./місяць (1100 грн./рік)

 • Не може обиратись та бути обраними в керівні органи Організації

Можливості:

 • Може брати участь в роботі керівних органів Організації з дорадчим голосом,
 • Може бути членами робочих груп, комітетів та брати участь в проєктах Організації
 • Доступ до інформаційних методологічних ресурсів Організації (розсилки, бюлетенів, оглядів, тощо), до інформації методологічного характеру, програм та результатів досліджень, програм навчання, методичних та освітніх матеріалів
 • Отримує методологічну допомогу у власних проектах, пов‘язаних з реалізацією мети Організації.
 • Бюлетень (Дайджест),  Інформаційну розсилку
 • Невеликі знижки:
  • на книги (до 30 грн)
  • на платні заходи (залежно від їх регулярності)

4. Повний член ГО

Повний член Організації

Членський внесок – 125 грн./місяць (1375 грн./рік)

Повним членом можна стати лише після трьох років участі в статусі «Асоційованого члена організації» або «Члена організації».

Зобов’язаний

 • брати участь в діяльності робочих груп, комітетів та брати участь в проектах Організації;
 • керуватися принципами і засадами діяльності Організації;
 • дбати про збереження репутації Організації.

Має право

 • брати участь у статутній діяльності та заходах Організації;
 • брати участь у Загальних зборах Організації з правом голосу;
 • очолювати, бути обраними та брати участь в інших органах управління Організації відповідно до Статуту;
 • отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови захисту конфідеційної інформації̈ та персональних даних;
 • мати доступ до фінансових та інших звітів Організації.

Отримує

 • Доступ до інформаційних методологічних ресурсів Організації (розсилки, бюлетенів, оглядів, тощо), до інформації методологічного характеру, програм та результатам досліджень, програм навчання, методичних та освітніх матеріалів,
 • Методологічну допомогу у власних проектах, пов‘язаних з реалізацією мети Організації,
 • Бюлетень,
 • Інформаційну розсилку
 • Щорічну антологію,
 • Книги за собівартістю
 • Знижки на платні і навчальні заходи

Всі члени Української мережі більдунґу (УМБ):

 • Розділяють ідеї та мету Організації, що описані в статті 2 Статуту
 • Одноразово сплачують Вступний внесок 100 грн. і надалі підтримують Організацію регулярними Членськими внесками
 • Можуть вносити пропозиції̈, заяви та скарги на розгляд керівних органів Організації
 • Зобов’язані дотримуватись положень Статуту, рішень Загальних зборів Організації, рішень Ради та інших внутрішніх документів ГО УМБ

Узагальнено про те, що ми пропонуємо членам організації різного статусу дивіться у таблиці.

Як стати членом УМБ

 1. Прочитати статтю 2 нашого Статуту і переконатись, що хочете вкладатись у досягнення цілей УМБ
 2. Заповнити відповідну електронну заяву:
  1. Асоційований член організації А-2
  2. Асоційований член організації А-1
  3. Член організації
 3. Дочекатись відповіді про те, що Рада УМБ прийняла рішення про включення вас до членів нашої ГО.
 4. Одразу після отримання рішення (впродовж 5 днів) перевести на рахунок нашої організації Вступний внесок у розмірі 100 грн. – або карткою, або на рахунок за наступними реквізитами:

Найменування юридичної особи: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА БІЛЬДУНГУ”
Код за ЄДРПОУ: 44527701
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРСИББАНК”
МФО: 351005
Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA743510050000026008879150502
Призначення платежу: Вступний внесок, від Прізвище Ім’яід. код платника податків.

Вступний внесок компенсує витрати пов’язані із обробкою Заяви і Анкети, та розглядом кандидатури на вступ до нашої організації.

Перший Членський внесок за перший місяць або рік (див. нижче!) сплачується впродовж 5 (п’яти) днів після отримання повідомлення про прийом до Організації.

Є два способи сплачувати членські внески:

Карткою

Тут є два варіанти:

Щомісяця самостійно клікати кнопку для сплати внеску відповідно до рівня членства:

100 грн для рівня “Член УМБ

125 грн Повним членам УМБ

Зручніше раз на рік сплатити відповідний щорічний внесок, який ми визначили рівним 11 щомісячнийм внескам (бо нам легше обробляти щорічні внески):

1100 грн для рівня “Член УМБ

1375 грн Повним членам УМБ

Важливо, що членські внески потрібно платити не пізніше 10 числа місяця. Саме тому зручніше раз на рік сплатити 1 щорічний членський внесок замість 12 щомісячних.

Вступний, щомісячні та щорічні членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Організації. При оплаті карткою платіж може йти декілька днів.

За реквізитами

І тут є два варіанти:

Сплачувати внески щомісяця

 1. Асоційований член організації А-2 (студенти навчальних закладів) – щомісячний членський внесок – 50 грн.
 2. Асоційований член організації А-1 (дорослі люди) – щомісячний членський внесок – 75 грн.
 3. Член організації – щомісячний членський внесок – 100 грн.
 4. Повний член організації (після трьох років участі в статусі «Асоційованого члена організації» або «Члена організації») – щомісячний членський внесок – 125 грн.

Ось реквізити для щомісячого Членського внеску:

Найменування юридичної особи: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА БІЛЬДУНГУ”
Код за ЄДРПОУ: 44527701
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРСИББАНК”
МФО: 351005
Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA743510050000026008879150502
Призначення платежу: Щомісячний членський внесок, від Прізвище Ім’яід. код платника податків.

Щорічні членські внески

Для зручності, ви можете сплачувати членські внески один раз на рік – при цьому ви ще й будете економити:

 1. Асоційований член організації А-2 (студенти навчальних закладів) – щорічний членський внесок – 550 грн.
 2. Асоційований член організації А-1 (дорослі люди) – щорічний членський внесок – 825 грн.
 3. Член організації – щорічний членський внесок – 1100 грн.
 4. Повний член організації (після трьох років участі в статусі «Асоційованого члена організації» або «Члена організації») – щорічний членський внесок – 1375 грн.

Найменування юридичної особи: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА БІЛЬДУНГУ”
Код за ЄДРПОУ: 44527701
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРСИББАНК”
МФО: 351005
Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA743510050000026008879150502
Призначення платежу: Щорічний членський внесок, від Прізвище Ім’яід. код платника податків.

Важливо, що членські внески потрібно платити не пізніше 10 числа місяця. Саме тому зручніше раз на рік сплатити 1 щорічний членський внесок замість 12 щомісячних.

Вступний, щомісячні та щорічні членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Організації.

Кожен член нашої ГО має прочитати Положення про членство та слідувати йому і Статуту у всіх ситуаціях, які стосуються ГО УМБ.

Чому варто брати участь в ГО УМБ

Більдунг – філософія, в основі якої лежить ідея вільного розвитку людини впродовж життя, спрямованого на формування власного розуміння свого майбутнього, та активної відповідальної позиції людини щодо власного майбутнього та майбутнього суспільства.

Ідея Більдунгу народилась в Німеччині та розвивалась в працях Ґьотте, Шилера, Вільгельма фон Гумбольта, інш. У ХІХ сторіччі, ідея Більдунгу стала частиною національних культур Німеччини, Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Нідерландів та інституціонально була реалізована в розгалуженій мережі незалежних від державної формальної системи освіти (неформальних) інститутів, таких як «Народні університети», «Народні вищі школи» (НВШ), «дослідницькі та просвітницькі гуртки». В більшості країн ця система неформальної освіти отримала потужну підтримку суспільства через перерозподіл податків за умови невтручання держави в її діяльність.

Ціла низка науковців зі Скандинавських країн, Франції, США, Канади пов‘язують сучасні успіхи в розбудові суспільств та моделі держави загального добробуту в Північних країнах саме з укоріненням філософії Більдунгу в національні культури, та сприяння діяльності галузі неформальної освіти.

Середовище Народної вищої школи (НВШ) працює на підвищення рівня відповідальності, усвідомленості, соціальної активності та залученості. Тут відбувається усвідомлення власної відповідальності за своє життя та створюється внутрішній імпульс до дії, що органічно переходить у власне дію, та, в тому числі, дозволяє залучати інших людей у цей процес спільної організованої діяльності на спільне благо.

Таким чином, ми забезпечимо відвідувачів Народних вищих шкіл всіма інструментами, які потрібні дорослій людині, щоб створити щасливе життя та добробут для себе, і щоб далі, разом з однодумцями, вже створювати громадські проекти та досягати змін в українському суспільстві.