Навчання — це процес набуття нових знань, навичок, поведінки чи цінностей через досвід, вивчення, освіту чи роздуми. (Джерело цього визначення – Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. / Семен Устимович Гончаренко. — Київ: Либідь, 1997. — 376 с.)

ТРИ ВИДИ НАВЧАННЯ

Неформальне навчання:

Тут навчання передбачене, а навчальна ситуація організована для того, щоб змусити учасників чогось навчитися. Але немає навчальної програми та конкретних заздалегідь описаних стандартів та цілей для результатів навчання, які, таким чином, можуть сильно різнитися щодо характеру, змісту та рівня. Навчальні програми Фолькбільднінґу зазвичай мають такий характер.

Формальне навчання:

Навчальна програма організована та проводиться для того, щоб студенти досягли спеціально заздалегідь описаних стандартів і цілей, визначених як результати навчання, які пов’язані із курікулумом (навчальною програмою) тощо. Як правило, ви отримуєте певний диплом.

Інформальне навчання:

Навчання у ситуаціях, які не є наперед визначеними чи організованими. Результат навчання є побічним ефектом ситуацій та діяльності, які створені для інших основних цілей – наприклад, для повсякденного життя та участі у роботі, у спільноті, у добровільних заходах Фолькбільднінґу тощо.

Інформальне навчання може бути включеним/ініційованим у ситуаціях неформального навчання через уточнення та артикуляцію. Неформальне та інформальне навчання можна «перекласти» та визнати відносно формального навчання/курікулуму за допомогою процесів оцінювання.

Відмінності між трьома видами навчальних підходів стосуються цілей та організації навчального контексту, а також способу навчання індивіда. Немає принципових відмінностей щодо результатів навчання (наприклад, цінності, характеру, рівня, якості).

Про те, яке місце неформального та інформального навчання у системі фолькбільдунґу – читайте в блозі Основні компетенції Фолькбільднінґу.

Навчання