Для того, щоб пов’язати більдунґ і фолькбільдунґ із компетентнісним підходом до навчання, ми опублікували переклад англомовної статті Folkbildning and validation of key competencies – Основні компетенції Фолькбільднінгу. В цьому блозі перелічені і описані 7 основних компетенцій Фолькбільдунгу:

  • Компетенції менеджменту та самоуправління
  • Творчість та інноваційні компетенції
  • Вибір або компетенції пріоритизації
  • Компетенції навчання та особистісного розвитку
  • Організаційні компетенції
  • Демократичні компетенції та відповідальність
  • Компетенції співпраці та різноманітності

Компетенції менеджменту та самоуправління

[…] Чому Фолькбільднінг та неформальне навчання добре розвивають навички управління та самоврядування?

Folkbildning базується на добровільній обіцянці людини спільно працювати над підвищенням рівня знань, самооцінки та компетенції в групі. Перспектива учасника є центральною. З повагою до індивідуального вибору та особистостей створюється щось спільне. Плоска, неієрархічна структура гарантує, що будь-хто в групі може взяти на себе роль лідера.

Фолькбільднінг орієнтований на дії, він вимагає від учасника брати ініціативу на себе, приймати та дозволяти різні точки зору (opinions).

Частково навчання досягається шляхом дискусій. Це загострює аналітичні здібності учасників та сприяє формуванню середовища, в якому навчання навчанню займає центральне місце.

Творчість, інноваційні компетенції

[…] Чому Фолькбільднінг та неформальне навчання добре розвивають творчі здібності та інноваційні компетенції?

Фолькбільднінг в основному орієнтоване на процес. Це все про людей, які шукають знань та шляхів спільного розвитку. На відміну від офіційної системи освіти, рідко бувають чіткі та заздалегідь визначені відповіді. Учасники повинні знайти власні відповіді шляхом обговорення та взаємодії. Ось чому педагогіка Folkbildning дуже добре підходить для стимулювання творчості та інноваційного мислення.

Вибір або компетенції пріоритизації

[…] Чому Folkbildning та неформальне навчання добре розвивають почуття ініціативи та соціально-громадянські компетенції (демократичні компетенції)?

Участь у Фолькбільднінгу є дешевою та добровільною. Незалежно від вашого походження, ви берете участь у Фолькбільднінгу на рівних умовах з усіма іншими. Учасники мають виявляти повагу до відмінностей і бути активними. В рамках Фолькбільднінгу учасники та лідери працюють разом демократично, з відкритими вухами для опіній (точок зору) та думок усіх у групі. Ніхто не подасть вам рішення на блюдці. Таким чином, педагогіка Фолькбільднінгу є хорошою школою для навчання демократії та участі (participation).

Навчання, яке стається в добровільних організаціях значною мірою є результатом дискусій, обміну досвідом та роздумів.

Компетенція вибору вбудовується в нашу культуру, це не професія. Хоча деякі освітні послуги можуть мати дуже специфічну та вузьку спрямованість, Folkbildning зазвичай є більш загальним.Інакше кажучи: Фолькбільднінг зазвичай дивиться на ширшу картину, починаючи з цілісного підходу. Він пронизаний потребою розуміти обидві сторони, вміти дивитися на проблеми з багатьох сторін.

Навчання та особистісний розвиток

[…] Чому Folkbildning і неформальне навчання добре розвивають вміння вчитись та сприяють особистісному розвиткові?

Фолькбільднінг та неформальне навчання мають специфічний потенціал для підтримки та розвитку мотивації і залучення до навчання.

Folkbildning ґрунтується на прагненні людей вчитись чи долучатись до певної діяльності (активності), а отже, задовольняє допитливість кожної людини та їх залучення до навчання. Неформальне навчання загалом має таку гнучкість, яка дозволяє з’ясувати, що мотивує людину, і, вже спираючись на це, воно має особливий потенціал для розвитку на основі сильних сторін і вже засвоєного кожною окремою особою, а також для врахування її стилю навчання. Підхід часто полягає у вивченні теорії та практики у їх тісній комбінації/зв’язку, тому нові знання та навички негайно застосовуються на практиці.

На цій основі неформальне навчання має специфічний потенціал для забезпечення успішного навчального досвіду, який, як показують дослідження, викликає мотивацію навчатись далі.

Організаційні компетенції

[…] Чому Folkbildning і неформальне навчання добре розвивають організаційні компетенції?

Частиною Фолькбільднінгу є асоціації, які організовують (само)діяльність (наприклад, аматорський театр, навчальні гуртки), і вони самі собою вже є інформальними навчальними програмами для організаційних компетенцій. Folkbildning загалом організований таким чином, що дозволяє вам почати як спостерігач або активний учасник, і поступово підніматися «сходинками залученості», беручи на себе все більшу відповідальність. Навіть підхід до неформального навчання в цілому з його зосередженням на процесі, практиці, участі, співпраці та залученні надає гарні можливості для навчання організаційних компетенцій – прикладом є навчальні гуртки.

Демократичні компетенції та відповідальність

[…] Чому Folkbildning і неформальне навчання добре розвивають демократичні компетенції та відповідальність?

Фолькбільднінг та неформальне навчання дають гнучкі можливості співпрацювати та впливати на зміст та планування актуальної діяльності. Учасники можуть тренуватися як співрозробники та брати на себе відповідальність за навчання та спільноту. Folkbildning має великий потенціал для розвитку демократичних компетенцій та відповідальності завдяки можливостям зростання/перетворення вашої залученості з участі у «готовність взяти на себе зобов’язання». Це гнучка структура, яка надає можливості для ініціатив та розробки чогось абсолютно нового у співпраці з іншими. Подивіться сходи залученості. Арена відкрита для всіх.

Компетенції співпраці та різноманітності

[…] Чому Фолькбільднінг та неформальне навчання добре розвивають співробітництво та компетенції різноманітності?

Folkbildning зосереджується на процесах навчання та керується учасниками. Ось чому він робить акцент на діалозі, участі та соціальній взаємодії в групі. Це, у свою чергу, відкриває широкі можливості для спілкування, ведення переговорів та співпраці. Діяльність та місця, де це добре видно, включають навчальні гуртки, народні вищі школи та волонтерські активності. Що стосується компетенцій різноманітності, то Folkbildning також має великий потенціал з тих самих причин. Незважаючи на потенціал, ми бачимо деякі проблеми. Через свою історію, умови фінансування тощо, і навіть через ідеологію, Folkbildning мав тенденцію формувати групи учасників із подібним світоглядом-підготовкою (бекграундом). Це можуть бути і подібні погляди на життя, і рівень освіти, і умови життя. Подолання цього вимагає свідомих зусиль.

 

Підтримайте створення системи фолькбільдунґу в Україні!

 

Читайте також:

 

 

Компетенції Фолькбільдунгу