Навчальні кола

Навчальне коло – це новий інноваційний метод навчання як для України. Його можна називати групою самонавчання – бо люди, які хочуть отримати нові знання/навички в певній галузі або вирішити певну проблему, самі організовують регулярні зустрічі в невеликих групах (навчальних колах),

Навчання

Навчання — це процес набуття нових знань, навичок, поведінки чи цінностей через досвід, вивчення, освіту чи роздуми. (Джерело цього визначення – Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. / Семен Устимович Гончаренко. — Київ: Либідь, 1997. — 376 с.) ТРИ ВИДИ НАВЧАННЯ Неформальне навчання: Тут навчання передбачене, а навчальна ситуація організована