Джерело фото

16 травня в нас відбувся семінар із представниками Університету Лінчопінга (Швеція), під час якого ми обговорювали компоненти навчання активного громадянина і саму концепцію громадянства. Ця тема нас дуже цікавить, тому що одним з результатів фолькбільдунґа є активне зріле громадянське суспільство.

Сергій Чумаченко написав про це у Facebook:

Ми просуваємось в розумінні особливостей Нордичного феномену фолькбільдунгу.

В 2022 році Українська мережа більдунґу підписала Меморандум про рамки співпраці з Лінчопінгським університетом (LiU, Швеція). 16 травня відбулась друга робоча зустріч УМБ і викладачів та аспірантів Кафедри навчання та освітви дорослих LiU. Зазаделегідь ми попросили в якості теми для обговорення те, що є головною метою та головною відмінністю Нордичного фолькбілдінґу.

Є декільтка принципових висновків:

1) Розвиток суспільства через активне усвідомлене громадянство є головною метою та головною відмінністю Нордичного фолькбільдунґу в усьому різноманітті форм, методів, практик.

2) Саме громадянська просвіта та створеня умов для навчання тому, як бути активним і усвідомленим громадянином, є головною метою унікальної мережі неформальної освіти дорослих та Народних вищих шкіл у Нордичних країнах [див. Вся галузь неформальної освіти Швеції у 5 статтях].

3) Є дві принципові дифіниції стосовно громадянскої освіти – це civic education та citizenship education. Дякую Mihail Krikunov за точний перклад, а колегам зі Швеції за обговорення. Ці терміни в анломовній літературі часто зустрічаються в одному словосполученні в сенсі “процесу забезпечення прояву усвідомленого громадянина”. Але структурно вони означають два [різних] взаємопов‘язаних процеса:
а) навчання всім аспектам того, чим є суспільно-політичний устрій світу (соціальні науки, суспільнознавство, ідологічні та політитчні …);
б) створення умов для формування громадянськості, що вже не може відбуватись в теорії а потребує спільної дії, досвіду, рефлексії.

4) Дидактика нордичного фолькбільдунґу відповідає головному завданню. Саме тому в її основі діалог рівних. Бо свободного громадянина з високим рівнем критичного мислення не отримати у фронтальних лекційних формах та в парадигмі побудованій на домінуванні.

Вкотре я дякую Daniel Bladh та його колегам за готовність бути партнерами в розбудові українського руху народної просвіти. Ми вдячні за готовність рухатись разом попри брак ресурсів та виклики війни.

Нижче – лінк на ДУЖЕ ВАЖЛИВИЙ текст, що був рекомендований нашими шведськими колегами напередодні робочої зустрічі.

У світі

Ще до семінару ми мали прочитати кілька сторінок тексту присвяченого темі семінару (цей переклад англомовного оригіналу ми зробили дуже швидко, тож в ньому можуть залишитись помилки):

  1. ЩО ТАКЕ ГРОМАДЯНИН?
  2. НАВЧАННЯ ГРОМАДЯНСТВУ І НАВЧАННЯ ТА ОСВІТА ДОРОСЛИХ (ALE)
  3. АКТИВНЕ ТА ДЕМОКРАТИЧНЕ ГРОМАДЯНСТВО
  4. НАВЧАННЯ ГЛОБАЛЬНОМУ ГРОМАДЯНСТВУ
  5. ТИПОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ГЛОБАЛЬНОМУ ГРОМАДЯНСТВУ

Цінною на, на нашу думку, є таблиця наведена наприкінці цього тексту:

Порівняльний аналіз сфер навчання і тем у звіті Делора, Інчхонської декларації та ЦСР 4.7 (Ціль сталого розвитку)

Звіт Делора
Освіта 2030 Інчхонська декларація та Рамкова програма дій
ЦСР 4.7
«Стовпи навчання»
Цілі
Теми
Теми
Когнітивна сфера
Вчитися знати, Вчитися вчитися Здобути знання, розуміння та критичного мислення щодо глобальних, регіональних, національних та місцевих проблем, а також розуміння взаємозв’язку та взаємозалежності різних країн та населення. 1. Локальні, національні та глобальні системи та структури
2. Питання, що впливають на взаємодію та зв’язок спільнот на місцевому, національному та глобальному рівнях
3. Глибинні припущення та динаміка влади
Права людини, Гендерна рівність, Глобальне громадянство
Соціально-емоційна сфера
Вчитися жити разом Мати почуттяприналежності до спільного людства, розділяти цінності та відповідальність, співпереживати, солідарність та поважати відмінності та різноманітність. 4. Різні рівні ідентичності
5. Різні спільноти людей та як вони пов’язані між собою
6. Відмінність і повага до різноманітності
Культура миру та ненасильства, Визнання культурного розмаїття та внеску культури в сталий розвиток
Поведінкова сфера
Вчитися робити Діяти ефективно та відповідально на місцевому, національному та глобальному рівнях заради більш мирного та сталого світу. 7. Дії, які можуть здійснюватися індивідуально та колективно
8. Етично відповідальна поведінка
9. Залученність та дії
Освіта для сталого розвитку та способу життя

В Україні

Цікаво, що в Україні також здійснюють civic education – навчання громадянства, і ще мало уваги приділяють citizenship education – формуванню громадянськості, навчанню активної участі у справах громади і країни. Прикладом civic education може служити навчальний онлайн-серіал (курс) Публічна служба.

Якщо знайдете більш якісні навчальні матеріали на тему civic education, або якщо натрапите на якісний практичний навчальний курс на тему citizenship education – будь ласка, надішліть нам покликання на них! (Див. Контакти)

Компоненти навчання активного громадянина