Перед вами – частина перекладу статті Bildung Rose і особисті висновки перекладача.

Для того, щоб бути повністю вільними та відповідальними громадянами, які наважуються протистояти більшості, які мають самовмотивований потяг і здатність підтримувати та віднаходити своє суспільство та його демократичні інституції, коли світ змінюється та ускладнюється, нам потрібен внутрішній розвиток в моральному/етично-емоційному вимірі. Нам потрібен емоційний розвиток та зрілість, яка забезпечить нам драйв, мужність та моральне підґрунтя; внутрішній розвиток, який дозволить нам зайняти особисту моральну та/або етичну позицію, навіть коли це незручно і непопулярно.

Більдунг і Свобода

Саме цей внутрішній, моральний/етичний розвиток досліджували німецькі ідеалісти і називали його Більдунг.

Серед них був і Фрідріх Шиллер, який у 1790-х роках написав “Про естетичне виховання людини”. Він писав про особисту автономію та свободу і розвивав свої думки, знаючи наслідки Французької революції: Чому французи не змогли впоратися з політичною свободою? Чому Революція закінчилася кровопролиттям? Відповідь Шиллера звучала так: Тому що люди самі не були вільними.

За словами Шиллера, існує три види людей. Два з них не є вільними і тому не можуть впоратися з політичною свободою; лише третій вид людей – вільний і може впоратись з політичною свободою. Кожний з цих видів має засоби, щоб стати вільним, і між кожними двома з них є фаза переходу:

Фізична/емоційна людина: “який в цьому для мене зиск?”

Це люди, які перебувають у розпалі своїх емоцій; Шиллер також каже, що вони перебувають у “фізичній зумовленості”. Фізична/емоційна людина, керується своїми емоціями і не здатна керувати ними – тому не є вільною.

Усвідомлення такої людини: “Я емоційно ставлюсь до своїх потреб.”

Освоєння наступного рівня: Краса може заспокоїти та узгодити наші емоції з нашою спільною культурою, суспільством і моральними нормами та цінностями цього суспільства. Таким чином, краса може перетворити нас зі звірів у те, що Шиллер називає Раціональними або естетичними людьми.

Раціональна/естетична людина: “що подумають інші?”

Це люди, які живуть відповідно до раціональності, норм, моральних цінностей та очікувань людей та суспільства навколо них. Ця людина є командним гравцем на користь суспільства. Однак, оскільки вона керується сподіваннями, зовнішністю та естетикою інших людей, і не в змозі переступити норми суспільства, Раціональна/Естетична Особа не є вільною.

Усвідомлення такої людини: “Я емоційно ставлюсь до «своїх» та до наших потреб.”

Освоєння наступного рівня: Надихаюча краса може пробудити людей, щоб вони знову відчули свої емоції та стали пильними, проникливими та здатними до морального/етичного судження.

Моральна/етична людина: “так вчинити правильно чи ні?”

Це люди, які пройшли через раціональну/естетичну фазу, які, таким чином, інтеріоризували моральні норми суспільства і які потім відновили зв’язок зі своїми емоціями. Таким чином, вони з’явилися “з іншого боку” очікувань і норм суспільства, і знайшли власний моральний/етичний, внутрішній голос.

Усвідомлення такої людини: “Я емоційно ставлюсь до принципів, «своїх» та «не своїх».” 

Як пише Шиллер: “Людина у своєму фізичному стані просто страждає від сили природи; людина користується цією силою в естетичному стані, і людина контролює її, досягнувши морального рівня”.

На думку Шиллера, лише моральна/етична людина є вільною, і вона, таким чином, є єдиною з трьох видів, хто може впоратись з політичною свободою. Тільки така людина є не просто командним гравцем, а й також має моральну сміливість і силу протистояти іншим, коли вони поводяться аморально або неетично. Саме емоції такої людини та відверта емоційна правдивість забезпечують енергійність та сміливість, щоб відстояти те, що є морально/етично правильним для неї.

Більдунг і мудрість

Цей процес морального/етичного та емоційного розвитку під назвою Більдунг досліджувався не лише Фрідріхом Шиллером, але й Йоганном Готфрідом Гердером, Йоганном Вольфгангом Гете, Іммануелем Кантом, Вільгельмом фон Гумбольдтом, Йоганном Готлібом Фіхте, Георгом Вільгельмом Фрідріхом Гегелем, Йоганном Генріхом Песталоцці та іншими в кінці 1700-х і на початку 1800-х років. Якщо писати простішими і, ймовірно, сучаснішими термінами, три види людей оцінюють можливі дії наступними способами:

  • Фізична/емоційна людина: який в цьому для мене зиск?
  • Раціональна/естетична людина: що подумають інші?
  • Моральна/етична людина: так вчинити правильно чи ні?

Ліберальна демократія залежить від моральної/етичної людини, тоді як ні фізичній/емоційній людині, ні раціональній/естетичній політично довіряти не можна. В цьому було велике прозріння Шиллера.

Шиллер також згадав про здатність, яка дещо виходить за Моральну/Етичну Особистість, фазу в житті, коли людина настільки закорінена в собі і ще настільки відкрита для світу, що може прийняти (зустріти) світ, який постійно змінюється, не перевантажуючись ним, не втрачаючи себе у зовнішніх змінах. Він описав це як здатність пропускати зміни через своє життя і крізь себе, але залишатись тією ж людиною з непорушним характером. За відсутності кращого слова ми можемо назвати це мудрістю.

Інтерпретація Шиллера

Емоційний та моральний/етичний розвиток, таким чином, тісно пов’язані і насправді є одним. Особа не може бути справді моральною/етичною людиною без емоційного розвитку, який би підкріпляв це; просто відтворення моральних норм суспільства не те саме, що справді бути моральною/етичною людиною.

Цей емоційно-моральний/етичний розвиток – це світ, що розширюється всередині особистості. Коли людина стає Раціональною/Естетичною Особою, Фізичний/Емоційний центр все ще існує, і коли людина стає Моральною/Етичною Особою, Фізичне/Емоційне та Раціональне/Естетичне все ще знаходяться всередині. Тому, замість того, щоб розглядати розвиток як послідовні фази, має більше сенсу сприймати його як зростання чи розширення нашого внутрішнього світу: посилення емоційної глибини сильнішими, складнішими, глибшими емоційними коренями, так би мовити, і вищими моральними/етичними прагненнями, більш насиченими прагненнями, які стосуються все більшої картини поза межами себе. 

В міру того, як ми емоційно дозріваємо, наш емоційний «словник» розширюється, коли життєвий досвід створює більш глибоку і складну кореневу систему, а моральне/етичне почуття зобов’язання розширюється від себе та однолітків до громади та суспільства і, зрештою, може охопити всі види і всю планету як пов’язане ціле.

Це як дерево зі складною емоційною кореневою системою та зростаючою кроною, що збільшує нашу здатність відчувати моральний/етичний обов’язок. Найглибші та найскладніші емоційні корені та найвище моральне/етичне гілля – це два аспекти мудрості.

Текст з більш детальним розглядом ідей Шиллера про естетичний розвиток людини див. за посиланням.

Що таке Більдунг

Слово “Більдунг” (Bildung) не має готового перекладу англійською мовою. У німецькій мові навіть немає загальновизнаного його визначення. Це слово походить від “Білд” (Bild), що означає німецькою мовою “образ”, і спочатку воно асоціювалось із зображенням Бога чи Ісуса. Це стосується ідеї, що особа прагнула стати людиною за образом Христа. Приблизно з 1750 р. цей термін набув світського значення і Більдунг прагнули використати у значенні “стати ‘bilded’ (розвинутою) людиною” на принципах світськості. Питання про те, чого саме слід прагнути / домагатися (pursue) замість божественного образу, стало темою значного філософського аналізу німецьких ідеалістів протягом десятиліть близько 1800 р. Теми, які вони так чи інакше досліджували, включали: індивідуальну самостійність, виховання/виплекування (дітей), навчання в школі, культурну включеність, естетику, красу, дух (Geist), зв’язаність з природою, емоційну зрілість та щирість, моральність, і те, як ми еволюціонуємо та дозріваємо з роками – і в дитинстві, і в дорослому віці.

Вивчивши історичне походження та філософський розвиток концепції та спираючись на дискусії в Європейській мережі Більдунгу (European Bildung Network)4, пропонуємо наступне визначення Більдунгу:

Більдунг – це знання свого коріння і вміння уявити майбутнє.

Одним із аспектів Більдунгу можна було б назвати поглиблення внутрішнього світу: накопичення освіти, окультурення (enculturation, прийняття елементів культури), загального життєвого досвіду та морального/емоційного розвитку. Усі ці чотири процеси, як окремо, так і разом, тривають, і продовжують розвиватися, коли ми зустрічаємось зі світом. Вони також взаємозалежні, і разом ці аспекти нашого пізнавального, інтелектуального та емоційного розвитку створюють багатовимірний внутрішній світ, який можна стимулювати, надихати, та якому можна кидати виклик різними способами.

Інший аспект стосується екзистенційного сенсу та самостійності: для того, щоб люди змогли отримати повноваження та здобути автономію у своєму власному житті, частиною їхнього морального та емоційного розвитку має стати екзистенційний сенс, відчуття своєї мети та особиста агентність (суб’єктність).

І розширення внутрішнього світу, і екзистенційний сенс, і самостійність розвиваються і виникають із взаємодії з оточуючою культурою, яка забезпечує нам мову, естетику, символічні світи, моральні цінності та етику, а отже, здатність будувати зв’язки з іншими та з суспільством.

Таким чином, Більдунг — це процес індивідуального дорослішання та прийняття на себе все більшої особистої відповідальності перед сім’єю, друзями, співгромадянами, суспільством, людством, нашою земною кулею та глобальною спадщиною нашого виду, користуючись при цьому все більшими особистими, моральними та екзистенційним свободами. Більдунг — це окультурення та навчання протягом усього життя, які дозволяють нам рости та змінюватися, це екзистенційна та емоційна глибина, це довічна взаємодія та зіткнення з новими знаннями, культурами, мистецтвами, науками, моралями, етиками, духовностями, релігіями, естетиками, перспективами (поглядами), народами та істинами, і це означає бути активним громадянином у дорослому віці. Більдунг — це емансипація (звільнення) та постійний процес, який ніколи не закінчується.

Процес у цьому розвиткові може бути випадковістю або свідомим вибором, і будь-яким їх поєднанням, і Більдунг можна підсумувати не як навчальну програму, а як УТВЕРДь: Усвідомлення, Трансформація, Відповідальність, Емансипація, Розширення можливостей та Дія (CREATE: Consciousness Responsibility Empowerment Action Transformation Emancipation).

Мої особисті висновки

Демократичне суспільство для свого існування і розвитку потребує морально й етично зрілих людей. Лише такі люди здатні свідомо і старанно підійти до прийняття важливих для управління країною рішень (під час голосувань), лише вони здатні активно включатись у життєдіяльність своїх громад і здійснювати якісне самоврядування. Лише такі люди зможуть побудувати ефективні державні інституції.

Коли більшість людей зважають не на власну виважену думку, а на привабливу думку авторитета, суспільство поляризується і роз’єднується через відмінності у закликах різних авторитетів, кожен з яких “тягне простирадло на себе”. Або люди прагнуть віддати відповідальність за якість свого життя тим авторитетам, від яких вважають себе залежними. Дуже схоже на багатьох Українських громадян.

А коли люди діють надто емоційно, то підпадають під вплив популістів, які грають роль “я ж такий як ти”. І тоді до влади можуть прийти особи надто далекі від розуміння всіх особливостей державного управління. Ми не раз мали досвід емоційних голосувань виборців в Україні, а зараз відчуваємо негативні наслідки від президентських виборів 2019 року.

Фізичних/емоційних людей можна підштовхувати до освоєння вищого морально-етичного рівня за допомогою розкриття перед ними краси речей і процесів, залучення до їх вивчення і розуміння. Це про розвиток в людях відчуття краси.

Для раціональних/естетичних людей поштовхи для розвитку дає надихаюча краса – наприклад, бачення того, як гарно влаштувати співжиття, залучення їх до формулювання і втілення цього бачення – наближення до розуміння спільного блага у багатогранному світі, який постійно непередбачувано змінюється.

Схоже, що саме краса і надихаюча краса спонукають мільйони людей з багатьох країн світу брати участь у акціях з прибирання сміття і організовувати їх. Та й експерименти з перевірки Теорії розбитих вікон, і досвід її застосування свідчать про значний вплив чистоти, порядку і краси на поведінку людей у суспільстві.

Розвиваймось!

Юрій Пивоваренко

Джерело зображення дерева.

Україна, свобода і морально-етичний розвиток