Перед вами переклад статті українською. Есть и русскоязычный перевод.

Національна рада з освіти дорослих Швеції (Folkbildningsrådet, далі Національна рада) – це неурядова організація, якій доручено розподіляти національні державні гранти освітнім асоціаціям і народним вищим школам.

Це завдання і повноваження делеговані нам (Національній раді) урядом Швеції і парламентом Швеції. У наші завдання входить бюджетна документація, річні звіти і контроль якості. Ми також оцінюємо вплив фолькбільднінга і доповідаємо уряду. Щорічно ми випускаємо кілька звітів і досліджень про те, як навчальні гуртки і курси в народних школах допомагають розвиткові суспільства.

Секретаріат Національної ради знаходиться у Стокгольмі.

Державне фінансування і як воно працює

Folkbildning – вирішальний фактор триваючої еволюції шведського суспільства. З кінця XIX століття навчальні гуртки і народні вищі школи допомогли перетворити цю країну на яскраву і міцну демократію. Сьогодні освітні асоціації та народні вищі школи слугують частиною основи демократичного ландшафту Швеції, надаючи громадянам можливість навчання впродовж усього життя. Однак для того, щоб фолькбільднінг працював, йому потрібно дати можливість змінюватися і розвиватися залежно від потреб та ідей людей. Folkbildning не спрацює, якщо умови фінансування занадто жорсткі або якщо цілі заздалегідь визначені. Саме з цієї причини у Шведської держави є тільки чотири вимоги для фінансування, приблизно перекладені нижче:

  • Фінансований державою folkbildning зміцнює і розвиває шведську демократію.
  • Фінансований державою folkbildning дає можливість найрізноманітнішим людям брати участь у житті суспільства і збільшувати суб’єктність у своєму особистому житті.
  • Фінансований державою folkbildning допомагає долати освітній розрив за рахунок підвищення рівня освіти та рівня культурної обізнаності у суспільстві.
  • Фінансований державою folkbildning викликає інтерес до культурних заходів і мотивує людей до творчого самовираження.

Якщо діяльність, організована освітньою асоціацією або народною вищою школою, може розглядатися як виконання однієї або декількох з цих вимог, то вона має право на отримання коштів. Щорічно шведська держава виділяє понад чотири мільярди крон на folkbildning (приблизно 50/50 діляться між освітніми асоціаціями та народними вищими школами). Потім ми, Шведська національна рада з освіти дорослих, повинні розподілити кошти між різними освітніми асоціаціями і народними вищими школами. Наші умови, правила та керівні принципи гарантують, що фінансування розподіляється правильно; і ми перевіряємо законність всіх схвалених дій шляхом ретельного контролю, а також шляхом вибіркових перевірок. Взявши за основу чотири державних вимоги, ми ставимо цілі і даємо інструкції для всіх фінансованих державою проектів у галузі folkbildning. І в цьому сенсі ми діємо як національний орган.

Як влаштована Рада

Шведська національна рада з освіти дорослих діє під керівництвом уряду Швеції і Шведського парламенту, зберігаючи при цьому певний ступінь свободи як НГО. Крім того, Шведська національна рада з освіти дорослих також підкоряється волі наших членських організацій. Наша рада складається з незалежно обраних експертів, дослідників і представників суспільства. Тільки правління, і ніхто крім правління, приймає рішення за заявками на гранти від нових народних вищих шкіл і освітніх асоціацій.

В Національній раді з освіти дорослих Швеції є три організації-члени, які представляють різні зацікавлені сторони зі світу folkbildning:

  • Шведська асоціація освіти дорослих (SAEA) представляє інтереси 10 освітніх асоціацій.
  • Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) представляє 112 народних вищих шкіл, що засновані  організаціями, асоціаціями або товариствами.
  • Шведська асоціація місцевої влади і регіонів (SALAR) представляє органи місцевого самоврядування зі всієї Швеції.

Разом організації-члени гарантують право голосу всім суб’єктам, які мають право на отримання національного державного фінансування для створення програм folkbildning, гарантуючи, що бюрократія і умови розподілу є справедливими і збалансованими. Ви можете дізнатися більше про RIO у статті Народні вищі школи, а про SAEA – у статті Освітні асоціації.

Звертаємо вашу увагу на те, що перед вами – лише одна з п’яти статей циклу Фолькбільднінг – середовище неформальної освіти дорослих у Швеції – і для складення всього пазлу, варто прочитати всі 5 статей 😉

Національна рада з освіти дорослих Швеції
Позначено на: