AEC (adult education centre) – центр освіти дорослих.

Перші Народні вищі школи (“Kansanopisto”) та центри освіти дорослих (“Työväenopisto”/”Kansalaisopisto”) були створені у Фінляндії наприкінці XIX століття. На селі, з сільським населенням діяли Народні вищі школи (НВШ). У містах діяли АЕС (центри освіти дорослих) , призначені переважно для робітничого класу.

AEC (adult education centre)