Перед Вами – частковий переклад Wiki-статті з шведської.

Folkbildning у Швеції характеризується як «вільний та добровільний», тобто вільний від державного контролю та добровільний для учасників. З іншого боку, йому часто відводили центральну роль у державній освітній та культурній політиці.

Folkbildning включає розуміння та орієнтацію людей у сферах, які не є їхніми власними спеціальностями чи сферою професійних знань та навичкок. Folkbildning вирізняється як у відношенні до академічної, так і до професійно-технічної освіти. Зміст фолькбілднінгу дуже різний і змінювався в міру розвитку суспільства, потреб і життєвих цілей людей. У сучасному високотехнологічному інформаційному суспільстві фолькбілднінг набув іншого значення та інших засад – зробити внесок у охоплення і забезпечити ясність і структурованість в хаотичному потоці інформації, розширити перспективи і тим самим підвищити якість життя індивіда та підвищити толерантність до невідомого в суспільстві та світі. Цілісний погляд на життя – це концепція, яка сягає корінням в історію Folkbildning у Швеції.

Бекграунд (походження)

Зазвичай стверджують, що данський священик Ґрундтвіґ відіграє важливу ідеологічну роль у традиції скандинавського фолькбільднінгу. Ґрундтвіґ розпочав історію данської народної школи. У Швеції були започатковані народні вищі школи, які дозволяли навчати юнаків у сільській місцевості. У Швеції Folkbildning прийняв дещо інший напрямок порівняно з іншими скандинавськими країнами – і став більше прив’язаний до народних рухів. Навчальні спілки та народні вищі школи стали можливістю запустити освітню мобілізацію для власних членів та творити думку в суспільстві. Folkbildning має свій особливий характер, оскільки він є безкоштовним і добровільним. Його характеризують відданість вчителів, які мають цілісний погляд на учасників. Також, завдяки своїй особливій природі, Folkbildning також має здатність захоплювати людей, які з різних причин не беруть участі у системі формальної освіти (в університетах, коледжах, інститутах) через високий ступінь формальності. Завдяки своїй унікальності Folkbildning мав важливе значення для педагогічного розвитку всієї шкільної системи. Сьогодні звичайна школа відчула настільки великий вплив фолькбілднінгу, що важко говорити з педагогічної точки зору, чи міг би фолькбілдінг бути педагогічною спеціальністю. Він значно ширше за це.

Стаффан Ларссон, почесний професор освіти дорослих в університеті Лінчопінгу, пише в антології Folkbildning, що система народної освіти (Folkbildning) завжди мала перевагу над іншою (формальною) системою освіти, хоча б з тієї точки зору, що будь які соціальні групи мають право на освіту, і що Folkbildning відігравав і продовжує виконувати роль експериментальної майстерні в усіх освітніх контекстах. Багато з того, що спочатку було розроблено в Folkbildning, потім переходить до системи державних шкіл, і тому Folkbildning постійно розвивався і зберігав свою відмінність. Folkbildning був до виникнення державної школи – ще тоді, коли освіта належала лише чоловічій еліті міст. Вже тоді у Folkbildning брали участь сини багатих селян, потім робітники, жінки, дорослі та іммігранти [4]. Ларссон пише: «Однак я маю на увазі, що фолькбілдінг, який розглядають у зв’язку із загальною системою освіти, відігравав роль попередника та експериментального майданчику у надзвичайно складних галузях, коли йдеться про те ким, як і які рамки можуть бути сформовані і сприйняті для підвищення рівності в участі у житті суспільства і країни з точки зору класу, статі, регіону та покоління». [5] Крім того, Ларссон вважає, що громадська освіта політично мобілізує та допомагає учасникам знайти політичні знання та мати можливість приймати політичні рішення. Завдяки практичним суспільствознавчим дослідженням, державна освіта змогла дати людям знання та вміння працювати з демократичними формами роботи та приймати політичні рішення на основі своїх політичних поглядів [6].

Народна освіта Швеції