Дослідження «Більдунґ та Фолькбільдунґ в освіті та суспільстві» v. 1.0

Координатор Програми – Михайло Крікунов.

Тут і далі, під програмою досліджень розуміється набір тематичних напрямків, згідно до яких вільно конфігурована УМБ мережа дослідників проводить базові дослідження.

Програма спрямована на те, щоб зрозуміти проблеми з якими стикається українське суспільство як і суспільства інших європейських країн у сприянні розвитку соціально відповідальних та демократично грамотних громадян, а також можливі рішення таких проблем. 

Увага  в програмі зосереджена на освіті дорослих у широкому сенсі, а також на теорії та практиці Більдунґу та Фолькбільдунґу у  особистісному розвитку людей у формальному та неформальному середовищі. Основний інтерес стосується вільного та відкритого пошуку знань, що характеризує Більдунґ і самоосвіту в демократичному суспільстві. Крім того, наукові інтереси включають дослідження навчання впродовж життя та безперервної освіти в різних умовах.

Головна ціль Програми

Створити унікальний корпус знань з теорії та практики Більдунґу та Фолькбільдунґу як основи для поширення та розвитку цього руху в Україні.

Об’єкт досліджень

Об’єктом досліджень є соціальна поведінка громадян, практики соціальної взаємодії, розвиваюче навчання дорослих у широкому сенсі, навчання демократії, громадянська освіта та навчання громадянству як соціальні інтервенції, історія питання, методики навчання дорослих

Масштаб аналізу – комбінація макрорівневих досліджень систем соціальної/громадянської освіти та навчання громадянству, а також пов‘язаних соціальних тенденцій із мікрорівневими спостереженнями за емерджентною практикою навчання та взаємодії дорослих та їх локальних спільнот.

Методи досліджень

Кабінетні дослідження вторинних джерел, опитування та експертні інтерв’ю, включені спостереження, квазі-експерименти, компаративні дослідження.

Дослідники

Дослідниками можуть стати:

а) члени УМБ, починаючи з Асоційованих членів рівня  А-1 та вище, які зголосилися взяти участь в процесі досліджень з окремих питань, включених у Програму, що відповідають їх інтересам. Приймаються у групу дослідників після  прохождення програми підготовки;  та

б) бажаючі громадяни, які успішно пройшли співбесіду із повними членами УМБ та підписали меморандум із УМБ про згоду дотримуватися принципів дослідження в УМБ, забезпечуючи відповідність результатів вимогам якості та надійності. Вони отримують статус «Дослідник УМБ» та можливість розміщення офіційних публікацій та виступів й доступу до контактів за сприянням УМБ.

Ключові напрями (теми) досліджень

 1. Наскрізна бібліографія з питань Більдунґу та Фолькбільдунґу (Б&ФБ)
  1. Книжки
  2. Наукові статті
  3. Статті/ матеріали  в друкованих медіа
  4. Відео та гіпер-сторінки
 2. Історія феномену Б&ФБ: (а) Народні  вищі школи; (b) Навчальні кола; (с) інше
  1.  В Скандинавських країнах
  2.  В Європі
  3.  В світі
  4.  В Східній Європі та Україні
 3. Сучасний досвід розвиваючого навчання дорослих у Б&ФБ: (а) Народні  вищі школи; (b) Навчальні кола; (с) інше
  1. В Скандинавських країнах
  2. В Європі
  3. В світі
  4. В Україні
  5. Вклад Б&ФБ у соціально-культурні трансформації суспільства
 4. Педагогіка та курікулум НВШ
  1. Проектний підхід та підхід на основі досвіду до навчання у НВШ
  2. Діалоговий підхід до навчання у НВШ
  3. Підходи до побудови курікулуму НВШ
  4. Релігійна та духовна складова в навчальному процесі НВШ
  5. Варіанти реалізації, проблеми розвитку
  6. Теорії вертикального розвитку та їх практична реалізація
  7. Цифрові технології в навчальному процесі НВШ
  8. Народні Мистецтва та ремесла в навчальному процесі НВШ
  9. Професійна складова в навчальному процесі НВШ
  10. Безпекові питання в навчальному процесі НВШ
  11. Національна ідентичність та світоглядні питання в навчальному процесі НВШ
  12. Фізична культура та спорт в навчальному процесі НВШ
  13. Психологічне забезпечення навчання дорослих та людей із ПТСР
 5. НВШ – організаційні питання: 
  1. Студенти НВШ – демографія, набір на навчання, вимоги до
  2. НВШ й базова громада, адміністрування школою
  3. Умови навчання та проживання
  4. Екстракурікулярна активність студентів
  5. Фінанси НВШ
  6. Державна політика відносно НВШ
  7. НВШ та місцеве самоврядування
 6. Викладачі та фасилітатори НВШ – Вимоги та підготовка
 7. Результати діяльності НВШ – вимірювання й оцінка
 8. Історія та сучасний стан громадянської освіти та навчання громадянству
 9. Навчання демократії, теорія та практика формування активної позиції студентів
 10. Інноваційні практики суспільно-політичної взаємодії – фестивалі демократії в Скандинавії та Європі

Забезпечення  якості досліджень

Якість досліджень забезпечується обов’язковим неформальним навчанням дослідників на методичному семінарі УМБ та слідуванням ними принципам реалізації досліджень, прийнятим в УМБ.

Принципи реалізації досліджень в УМБ

Незважаючи на наявність/відсутність наукових ступенів у учасників досліджень, що проводяться в рамках Програми досліджень УМБ всі вони мають прийняти принципи досліджень під проводом УМБ та слідувати ним в дослідницькій діяльності. Ці принципи мають на меті дати дослідникам керівництво щодо практичних, етичних та інтелектуальних проблем, пов’язаних з дослідженням. 

 • Надійність у забезпеченні якості дослідження, що відображається в дизайні, методі, аналізі та використанні ресурсів. 
 • Чесність у розробці, здійсненні та ретельному аналізі досліджень, а також у відкритому, чесному, повному та об’єктивному звітуванні та інформуванні інших про дослідження. 
 • Повага до колег, учасників дослідження, суспільства, екосистем, культурної спадщини та навколишнього середовища. 
 • Відповідальність за дослідження та за їхні ширші наслідки від ідеї до публікації результатів.

Дисемінація результатів досліджень

Результати досліджень фіксуються та доводяться до відома громадськості та стейкхолдерів УМБ наступними засобами:

 • Внутрішнього дослідницького колоквіуму «Попередні підсумки з досліджень УМБ», який працює як робочий форум для читання, рецензування та обговорення текстів, рукописів і дослідницьких результатів учасників програми.
 • Відкритого колоквіуму УМБ «Більдунґ та Фолькбільдунґ в освіті та суспільстві», мета якого  – бути ареною для розвитку знань з демократичної громадянської освіти та навчання громадянськості в Україні та особливостей викладання в неформальному контексті Фолькбільдунґу. До участі в колоквіумі запрошуються дослідники, представники дослідницьких програм та інституцій як на національному, так і на міжнародному рівнях які не обов’язково є партнерами УМБ, представники інших організацій українського громадянського суспільства.
 • Публікацій у науковому журналі «Ефективність державного управління» (ISSN 2070-4011), який щоквартально видає партнер УМБ Національний лісотехнічний університет України.
 • Щорічній одноденній конференції з питань Б&ФБ, навчання демократії та відповідального громадянства, що організується за сприяння Linköping University, Швеція.